امروزه در میان مشغله های مختلف و کم بود زمان پیش روی خانواده ها ، عدم دسترسی آسان به سبزیجات در تمام فصول و اهمیت تغذیه سالم ، بر آن شدیم تا با تهیه سبزیجات آماده مصرف و بهداشتی گامی در راستای تغذیه سالم و سودمند برداریم. انواع سبزیجات خشک "ساده" به دلیل تولید در شرایط مناسب بهداشتی می تواند جایگزین مناسبی برای سبزیجات تازه و فریز شده باشد.

 

"یادمان باشد سلامتی رایگان نیست - به تغذیه سالم بها بدهیم"

 سیر خشک

سبزیجات خشک تک

پیاز خشک

سبزیجات خشک مخلوط

گوجه خشک

فلفل تند و شیرین